Πλάκες μαρμάρων - γρανιτών
Όγκοι Μαρμάρων
Ειδικές Διαστάσεις
Τυποποιημένες Διαστάσεις
Εξαγωγές
Μεγάλη ποικιλία ειδών, χρωμάτων
Εισαγωγές διάφορων τύπων μαρμάρων, γρανιτών, πέτρας
Συνεχής έρευνα

MARBLE GRANITE
Δημιουργεί Πρότυπα Ανάπτυξης

Marble Industry

H BUILDev marble Κουκλάς α.ε. δημιούργησε μια σύγχρονη μονάδα επεξεργασίας μαρμάρων, παράγοντας πλάκες - καδρέτα - πλάκες ειδικών διαστάσεων συνεχούς ποιοτικού ελέγχου, υψηλής ποιότητας προϊόντων από εξειδικευμένο προσωπικό.

Διαθέτοντας τεχνολογία αιχμής, επενδύοντας σε συνεχή έρευνα ανάπτυξης και έχοντας υψηλά επίπεδα τεχνογνωσίας εγγυόμαστε πρότυπα έργα ανάπτυξης.

Δείγματα Μαρμάρων

Εργοστάσιο: 5ο χλμ. Ξάνθης Λεύκης - Τηλ. +30 2541 300888

Επικοινωνία

Κατασκευή & Υποστήριξη