Η ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε. παρέχει σε επενδυτές και φορείς ακίνητης περιουσίας ολοκληρωμένες υπηρεσίες για ανάπτυξη, εκμετάλλευση και διαχείριση ακινήτων, καλύπτοντας το πλήρες φάσμα υπηρεσιών αξιοποίησης και διαχείρισης ακινήτων.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
  Κτηματομεσίτες
  Ιδιοκτήτες γης
  Κατασκευαστικές εταιρίες 
  Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα


Κατασκευή & Υποστήριξη